Tinjauan Hadis 40 Imam an-Nawawi

Esensi Dakwah dan Pertahanan dalam Hadis 40 Imam an-Nawawi

Kumpulan Hadis 40 yang dikompilasi oleh Imam an-Nawawi, yang meninggal dunia pada tahun 676H, merupakan seleksi empat puluh dua hadis yang dianggap sangat penting dan mendasar bagi setiap Muslim. Koleksi ini dihormati kerana secara keseluruhan dapat dianggap sebagai inti ajaran Islam yang lengkap. Menurut Imam an-Nawawi, setiap hadis dalam kumpulan ini merupakan asas utama dalam agama, dan para ulama menyifatkan setiap hadis sebagai penopang ajaran Islam, atau setengah darinya, atau sepertiga darinya, atau memiliki sifat penting yang serupa.

Koleksi ini menyentuh pelbagai aspek ajaran agama, termasuk niat, ibadah, iman, ihsan (kebaikan), ketentuan takdir, apa yang halal dan haram, nasihat, jihad, ketaatan, keyakinan, kasih sayang, memuliakan martabat diri dan orang lain, akhlak terpuji, pengamalan sunah Nabi, kesederhanaan, berlaku adil, pencegahan kemungkaran, persaudaraan, dan konsep taubat.

Namun, interpretasi salah satu hadis berkaitan jihad yang merujuk kepada perintah Nabi SAW “memerangi” manusia hingga mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat, dan membayar zakat, telah menimbulkan kekeliruan. Ada yang salah paham bahawa Nabi Muhammad SAW diarahkan menyebarkan Islam dengan kekerasan dan paksaan. Padahal, Al-Quran sendiri menjelaskan bahawa tiada paksaan dalam agama Islam (Surah al-Baqarah: 256). Oleh itu, hadis ini tidak boleh diinterpretasikan terpisah dari konteks keseluruhan ajaran Islam.

Kata “memerangi” harus dipahami dalam konteks usaha Nabi SAW selama 23 tahun dakwah, di mana Baginda berupaya mendirikan syariat Allah SWT dengan menyampaikan kebenaran Islam dan berusaha gigih menyebarkannya demi menyelamatkan manusia dari azab neraka. Di Makkah selama 13 tahun, tiada peperangan berlaku dan maksud “memerangi” adalah menyampaikan dakwah dengan penuh kesungguhan. Setelah hijrah ke Madinah, kalimah “memerangi” mengambil dimensi baru sesuai dengan situasi di mana Islam telah mendapat kekuatan.

Contoh-contoh dalam sejarah, seperti perang Badar, Uhud, Khandaq, Khaibar, dan pembukaan Makkah, menunjukkan situasi di mana Nabi SAW terpaksa berperang bukan untuk memaksa agama tetapi sebagai respons terhadap agresi dan untuk melindungi komunitas yang tumbuh. Ketika menghadapi ancaman dari Empayar Rom, Nabi SAW juga menyediakan pertahanan yang kuat dalam bentuk jihad fisik di perang Tabuk.

Secara keseluruhannya, jihad yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah luas, termasuk usaha dakwah tanpa henti dan jika perlu, pertahanan melalui kekuatan untuk melindungi dan menegakkan keadilan. Kaedah ‘memerangi‘ dalam konteks ini lebih kepada usaha berterusan untuk menyampaikan mesej Islam dan tidak boleh disalahpahami sebagai pemaksaan kepercayaan atau agresi yang tidak beralasan.

@tokai.official

Abu Ayyub al-Ansari merahsiakan perkataan Rasulullah SAW yang beliau dengar, yang menyatakan jika manusia tidak berdosa, Allah akan mengganti mereka dengan makhluk yang berdosa dan kemudian memberi keampunan kepada makhluk tersebut. Allah bergembira dengan taubat hamba-Nya, lebih dari seorang yang menemukan kembali haiwannya yang hilang. Berdoa juga harus dilakukan dengan penuh harapan, konsentrasi, dan yakin, serta bersumber dari rezeki yang halal. Allah mampu memberikan sesuatu yang lebih baik dari yang dipinta. Adab dalam berdoa harus dipatuhi, memohon keampunan walaupun atas dosa kecil, dan istighfar diikuti dengan taubat. Pentingnya berbaik sangka kepada Allah dan menjaga tauhid dengan tidak menyekutukan-Nya. Hadis 40 Imam An-Nawawi, Hadis No 42 – “Kedalaman Rahmat dan Adab Berdoa dalam Islam” #AjaranIslam #RahmatAllah #TaubatNasuhah #BerdoaDenganYakin #AdabBerdoa #KeampunanAllah #IstighfarDanTaubat #BerbaikSangka #TauhidIslam #RasulullahSAW #RezekiHalal #GembiraAllah #KedalamanRahmat #Doa #PatuhiAdab #SentiasaBertauhid #AnNawawi #Hadis40 #Hadith042 #TokAiOfficial

♬ original sound – TokAi – TokAi

More Posts

Hubungi Saya

Scroll to Top