Dasar Privasi

Dasar Privasi

Selamat datang di laman Dasar Privasi untuk https://indraputra.ai/. Pada laman ini, kami akan menjelaskan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, dan melindungi maklumat peribadi anda. Kami mengambil isu privasi dengan serius dan berkomitmen untuk melindungi data anda. Sila ambil masa untuk membaca dasar privasi ini dengan teliti.

Maklumat yang Kami Kumpul

Kami boleh mengumpul maklumat peribadi dari anda apabila anda menggunakan laman web kami, mendaftar akaun, mengisi borang, atau berinteraksi dengan perkhidmatan kami. Maklumat peribadi yang kami kumpul mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, alamat e-mel, maklumat hubungan, dan maklumat lain yang anda berikan kepada kami.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Anda

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut:

  1. Perkhidmatan: Maklumat anda mungkin digunakan untuk menyediakan perkhidmatan yang anda minta dari kami, seperti menghantar kandungan terkini atau memberikan maklum balas terhadap pertanyaan anda.
  2. Komunikasi: Kami mungkin menghubungi anda melalui e-mel atau cara lain yang anda berikan berkenaan dengan perkhidmatan kami, pemberitahuan penting, atau pertanyaan yang anda ajukan.
  3. Analitik: Kami menggunakan alat analitik untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan laman web kami. Ini membantu kami meningkatkan pengalaman pengguna dan menyediakan kandungan yang lebih relevan.

Perlindungan Data dan Keselamatan

Kami mengambil langkah-langkah keselamatan fizikal, elektronik, dan prosedural yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi anda. Kami hanya membenarkan kakitangan yang memerlukan maklumat tersebut untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.

Hak Pengguna

Anda mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan, atau menghapuskan maklumat peribadi anda yang kami simpan. Jika anda ingin membuat sebarang perubahan pada maklumat anda atau mempunyai pertanyaan berkenaan dasar privasi kami, sila hubungi kami melalui butiran yang diberikan di bawah.

Kuki

Laman web kami mungkin menggunakan kuki untuk mengumpul maklumat tambahan bagi tujuan analitik dan pengoptimuman. Anda boleh mengubah tetapan pelayar anda untuk menolak kuki atau memberi amaran apabila kuki dihantar. Walau bagaimanapun, ini mungkin mempengaruhi pengalaman anda ketika menggunakan laman web kami.

Perubahan pada Dasar Privasi

Kami berhak untuk membuat perubahan pada dasar privasi ini dari semasa ke semasa. Sebarang perubahan akan dimaklumkan melalui laman web kami. Oleh itu, disarankan agar anda sentiasa mengemaskini diri dengan dasar privasi kami.

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan dengan dasar privasi kami atau bagaimana kami memproses maklumat peribadi anda, sila hubungi kami melalui e-mel di: [alamat e-mel anda].

Terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan kami.

Tarikh Berkuatkuasa: [01 Ogos 2023]

https://indraputra.ai/

Scroll to Top