PENAFIAN

# Penafian

Selamat datang ke indraputra.ai. Sila ambil perhatian bahawa penggunaan laman web ini tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan di bawah. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat yang dinyatakan di sini.

## Maklumat Umum

Laman web ini menyediakan maklumat umum yang bertujuan untuk tujuan pendidikan dan maklumat sahaja. Walaupun kami berusaha untuk menyediakan maklumat yang tepat dan terkini, kami tidak memberikan jaminan atau waranti sebarang jenis, tersurat atau tersirat, mengenai ketepatan, kebolehpercayaan, kerelevanan, atau kesesuaian maklumat yang terdapat di laman web ini.

## Kandungan Laman Web

Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan laman web ini. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk risiko yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini.

## Pautan ke Laman Web Lain

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan atau privasi laman web tersebut. Penggunaan pautan ke laman web lain adalah atas risiko anda sendiri, dan kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan pautan tersebut.

## Perubahan Terma dan Syarat

Kami berhak untuk mengubah terma dan syarat yang dinyatakan di sini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Anda digalakkan untuk menyemak semula terma dan syarat ini secara berkala.

## Hak Cipta

Seluruh kandungan yang terdapat di laman web ini adalah hak cipta terpelihara oleh indraputra.ai, kecuali dinyatakan sebaliknya. Anda dilarang menggandakan, mengedarkan, atau menggunakan kandungan ini tanpa kebenaran bertulis daripada pemilik hak cipta.

## Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai penafian ini, sila hubungi kami di [[email protected]] .
Scroll to Top